CENTRUL DE FORMARE SI CONSULTANTA
PRIMA SCOOL
Calificarea adultilor

CENTRUL DE FORMARE SI CONSULTANTĂ

“PRIMA SCOOL”

 www.cursuriprimascool.ro

http://www.cursuriprimascool.ro/cursuri.html

 

Organizează cursuri de calificare pentru adulti, recunoscute de Ministerul Muncii Familiei si Egalitatii de sanse si Ministerul Educatiei  Cercetării si Tineretului  in următoarele ocupatii:

 

v   AMBALATOR MANUAL

 

Nivel : Initiere

Cod COR: 932001

Grup tinta: Persoane care au absolvit cel putin invatamantul oligatoriu

TIPUL DE CERTIFICAT OBTINUT : Certificat de absolvire

DURATA : 180 ORE (5 saptamani)

COMPETENTE SPECIFICE :

 • Pregatirea produselor pentru ambalare
 • Verificarea functionalitatii utilajului de ambalare
 • Asigurarea necesarului de materiale pentru ambalare
 • Efectuarea ambalarii
 • Depozitarea produselor ambalate

 v   BRUTAR PATISER PREPARATOR PRODUSE FAINOASE

 

Nivel: II

Cod NC: 7412.2.2

Grup tinta: Persoane care au absolvit cel putin invatamantul obligatoriu si calificare profesionala prin invatamantul profesional - scoala profesionala - sau prin programe de formare profesionala in sistemul de formare profesionala a adultilor .

TIPUL DE CERTIFICAT OBTINUT : Certificat de calificare

DURATA : 720 ORE (20 saptamani)

COMPETENTE SPECIFICE :

 • Aprecierea valorii nutritive a alimentelor
 • Pregatirea materiilor prime si auxiliare
 • Tehnici de ambalare
 • Prepararea tipurilor de aluat pentru obtinerea produselor de patiserie
 • Prepararea semipreparatelor folosite la patiserie
 • Prepararea aluaturilor pentru produse fainoase
 • Prelucrarea aluaturilor pentru obtinerea produselor de patiserie
 • Prelucrarea aluaturilor pentru fabricarea produselor fainoase
 • Coacerea si uscarea

 v   BRUTAR

 

Nivel: Perfectionare

Cod COR: 741201

Grup tinta: Persoane care au absolvit cel putin invatamantul obligatoriu.

TIPUL DE CERTIFICAT OBTINUT : Certificat de absolvire

DURATA : 180 ORE (5 saptamani)

COMPETENTE SPECIFICE :

 • Aplicarea NPM si NPSI
 • Asigurarea calitatii lucrarilor efectuate
 • Depozitarea materiilor prime si a materialelor
 • Dozarea materiilor prime si auxiliare
 • Executarea coacerii poduselor de panificatie
 • Framantarea aluatului
 • Pregatirea produselor in vederea vanzarii
 • Urmarirea fermentarii si prelucrarii aluatului

 v   FAIANTAR

 

Nivel: Initiere

Cod COR: 713201

Grup tinta: Persoane care au absolvit cel putin invatamantul obligatoriu.

TIPUL DE CERTIFICAT OBTINUT : Certificat de absolvire

DURATA : 180 ORE (5 saptamani)

COMPETENTE SPECIFICE :

·         Demontarea placajelor

·         Executia lucrarilor pregatitoare si de sortare

·         Montarea si fixarea pe suport a placilor ceramice

·         Pregatirea stratului suport

·         Prepararea mortarelor de fixare a placilor ceramice

 

v   FORMATOR

 

Nivel: Specializare

Cod COR: 241205

Grup tinta: Studii medii, scoala postliceala, scoala de maistrii, studii superioare.

TIPUL DE CERTIFICAT OBTINUT : Certificat de absolvire

DURATA : 48 ORE (8 zile)

COMPETENTE SPECIFICE :

 • Pregatirea formarii
 • Efectuarea formarii
 • Evaluarea cursantilor
 • Revizuirea si promovarea programului de formare

 v   LUCRATOR COMERCIAL

 

Nivel: Initiere

Cod COR: 522006

Grup tinta: Persoane care au absolvit cel putin invatamantul oligatoriu

TIPUL DE CERTIFICAT OBTINUT : Certificat de absolvire

DURATA : 180 ORE (5 saptamani)

COMPETENTE SPECIFICE :

 • Perfectionarea profesionala
 • Prezentarea produselor si serviciilor aferente vanzarii
 • Promovarea imaginii standului
 • Mentinerea stocurilor de rezerva
 • Verificarea stocurilor cu vanzarile
 • Comunicarea cu clientii
 • Crearea mediului ambiental necesar vanzarii
 • Efectuarea vanzarii
 • Incasarea contravalorii marfii

 v   LUCRATOR IN MORARIT SI PANIFICATIE

 

Nivel: I

Cod NC: 7412.1.5

Grup tinta: Persoane care au absolvit cel putin invatamantul obligatoriu.

TIPUL DE CERTIFICAT OBTINUT : Certificat de calificare

DURATA : 360 ORE (10 saptamani)

COMPETENTE SPECIFICE :

 • Depozitarea materiilor prime si a produselor finite
 • Transportarea materiilor prime, semifabricatelor si a produselor finite
 • Macinarea materiilor prime de origine vegetala si animala
 • Separarea amestecurilor
 • Amestecarea materialelor
 • Ambalarea in industria alimentara
 • Precuratirea si conservarea cerealelor
 • Pregatirea cerealelor pentru macinis
 • Pregatirea materiilor prime si auxiliare
 • Prepararea aluatului
 • Prelucrarea aluatului
 • Coacerea produselor
 • Dosar de plastic

  v   MASINIST UTILAJE CALE SI TERASAMENTE

 

Nivel: I

Cod NC: 8332.2.1

Grup tinta: Persoane care au absolvit cel putin invatamantul obligatoriu si calificare profesionala prin invatamantul profesional - scoala profesionala - sau prin programe de formare profesionala in sistemul de formare profesionala a adultilor .

TIPUL DE CERTIFICAT OBTINUT : Certificat de calificare

DURATA : 720 ORE (20 saptamani)

COMPETENTE SPECIFICE :

 • Exploatarea, intretinerea si repararea motoarelor cu ardere interna
 • Exploatarea masinilor si utilajelor electromecanice
 • Exploatarea transmisiilor si mecanismelor de actionare ale masinilor si utilajelor
 • Exploatarea si intretinerea utilajelor, instalatiilor si agregatelor pentru lucrari de terasamente
 • Exploatarea si intretinerea utilajelor pentru mecanizarea usoara a lucrarilor de cale
 • Exploatarea si intretinerea utilajelor pentru mecanizarea grea a lucrarilor de cale
 • Organizarea activitatii in unitatile de exploatare, intretinere si reparare a utilajelor pentru terasamente
 • Organizarea activitatii in unitatile de exploatare, intretinere si reparare a utilajelor de cale

 v   MECANIC AGRICOL

 

Nivel: II

Cod NC: 7233.2.2

Grup tinta: Persoane care au absolvit cel putin invatamantul obligatoriu.

TIPUL DE CERTIFICAT OBTINUT : Certificat de calificare

DURATA : 720 ORE (20 saptamani)

COMPETENTE SPECIFICE :

 • Documentatie tehnica
 • Fluide de lucru in motoare
 • Sisteme de mentenanta si reparatii
 • Determinarea si masurarea uzurilor
 • Folosirea agregatelor pentru executarea lucrarilor agricole
 • Folosirea masinilor si instalatiilor pentru irigatii si desecari, a utilajelor pentru transport, incarcat si descarcat in agricultura
 • Planificarea, organizarea si executarea intretinerilor tehnice la tractoare si masini agricole
 • Diagnosticarea si repararea tractoarelor si masinilor agricole
 • Elemente de legislatie rutiera si prim ajutor
 • Conducerea  tractorului si automobilului

 v   MECANIC VULCANIZATOR

Nivel: I

Cod NC: 8231.1.1

Grup tinta: Persoane care au absolvit cel putin invatamantul obligatoriu.

TIPUL DE CERTIFICAT OBTINUT : Certificat de calificare

DURATA : 360 ORE (10 saptamani)

COMPETENTE SPECIFICE :

 • Algerea anvelopelor
 • Intretinerea si utilizarea sculelor si instalatiilor speciale
 • Diagnosticarea
 • Demontarea rotilor
 • Pregatirea materialelor pentru vulcanizare
 • Vulcanizarea
 • Asamblarea rotilor

v   OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE

 

Nivel: Initiere

Cod COR: 411301

Grup tinta: Persoane care au absolvit cel putin invatamantul obligatoriu.

TIPUL DE CERTIFICAT OBTINUT : Certificat de absolvire

DURATA : 136 ORE (4 saptamani)

COMPETENTE SPECIFICE :

 • Utilizarea calculatorului personal
 • Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor
 • Utilizarea echipamentelor periferice
 • Asigurarea securitatii datelor/ documentelor
 • Introducerea si validarea datelor
 • Prelucrarea datelor
 • Transpunerea datelor pe suport

v   OSPATAR (CHELNER)VANZATOR IN UNITATI DE ALIMENTATIE

 

Nivel  II

Cod NC: 5123.2.1

Grup tinta: Persoane care au absolvit cel putin invatamantul obligatoriu si calificare profesionala prin invatamantul profesional - scoala profesionala - sau prin programe de formare profesionala in sistemul de formare profesionala a adultilor .

TIPUL DE CERTIFICAT OBTINUT : Certificat de calificare

DURATA : 720 ORE (20 de saptamani)

COMPETENTE SPECIFICE :

 • Organizarea activitatii unitatilor de alimentatie si turism
 • Promovarea produselor si serviciilor
 • Psihologia consumatorilor
 • Evidenta operativa
 • Servirea preparatelor
 • Servirea bauturilor
 • Alcatuirea meniurilor
 • Comportament profesional

 v   TEHNICIAN CADASTRU FUNCIAR TOPOGRAF

 

Nivel: III

Cod NC: 3112.3.14

Grup tinta: Persoane care au absolvit cel putin invatamantul liceal.

TIPUL DE CERTIFICAT OBTINUT : Certificat de calificare

DURATA : 1080 ORE (30 saptamani)

COMPETENTE SPECIFICE :

 • Aplicarea in teren a proiectului
 • Urmarirea comportarii in timp a constructiilor
 • Furnizarea serviciilor de specialitate
 • Intocmirea documentatiei de cadastru general
 • Administrarea informatiilor cu ajutorul tehnicii de calcul
 • Executarea masuratorilor specifice
 • Efectuarea calculelor specifice topografiei
 • Elaborarea planurilor topografice
 • Intocmirea schitelor si desenelor la scara

 v   TEHNICIAN IN INDUSTRIA ALIMENTARA

Nivel: III

Cod NC: 3162.3.1

Grup tinta: Persoane care au absolvit cel putin invatamantul liceal.

TIPUL DE CERTIFICAT OBTINUT : Certificat de calificare

DURATA : 1080 ORE (30 saptamani)

COMPETENTE SPECIFICE :

 • Controlul proceselor biochimice din industria alimentara
 • Controlul calitatii in industria alimentara
 • Aplicarea masurilor de igiena si protectia mediului in industria alimentara
 • Documente de evidenta primara
 • Coordonarea proceselor tehnologice  in industria alimentara
 • Marketing-ul in in industria alimentara
 • Proiectarea si planificarea proceselor in industria alimentara
 • Tehnologii specifice in industria alimentara extractiva
 • Tehnologii specifice in industria alimentara fermentativa
 • Tehnologii specifice a produselor de origine animala
 • Tehnologii specifice de prelucrare a legumelor si fructelor
 • Tehnologii specifice de obtinere a produselor de morarit si panificatie

 COMPONENTA DOSARULUI DE INSCRIERE (valabil pentru toate cursurile):

 • Copie BI
 • Copie act studii
 • Copie certificat casatorie(dupa caz)
 • Aviz medical
 • Dosar de plastic